Общи указния

За да използвате функционалностите на Портала (например достъп до електронно копие на дело, електронно призоваване, изпращане на съобщения по конкретно дело и др.), е необходимо да имате потребителски профил. Право на такъв профил има всяко лице, което е страна или упълномощен представител по арбитражно дело по описа на Софийски арбитражен съд при Международна асоциация за правосъдие и арбитраж. Искането за създаване на профил се заявява лично чрез подаване на заявление по образец, депозирано в деловодството на Софийски арбитражен съд или изпратено до официалния електронен адрес за кореспонденция на САС /Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите./ и важи до приключване на арбитражното производство.

След като вече имате достъп до електронно правосъдие, имате възможност, при влизане в системата, да видите електронното копие на Вашето арбитражно дело или да получите електронна призовка / съобщение.

ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПРОМЯНА НА ЛИЧЕН ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

Заявление за достъп до електронно дело и електронно призоваване

Заявлението се използва при искане за получаване на достъп до дело и/или при искане за електронно призоваване за конкретно дело - линк за сваляне

Заявление за отказ от достъп до дело или електронно призоваване

Заявлението се използва при искане на прекратяване на личен достъп до дело и/или отказ от електронно призоваване - линк за сваляне

Заявление за прекратяване на достъп на трето лице

Заявлението се използва при искане за прекратяване на достъпа до електронно дело на трето лице, различно от заявителя. Такова заявление може да се подаде например, когато страна е сменила своя процесуален представител и желае да ограничи достъпа до делото за стария си представител - линк за сваляне